شرکای تجاری

شرکت سیمین پتو علاوه بر بازار ایران، محصولات خود را در بازار کشورهای دیگر چون عراق، افغانستان، پاکستان، کانادا و کشورهای آسیای میانه عرضه کرده و سهمی از صادرات غیر نفتی را از آن خود نموده است و با توجه به صادرات متوسط میلیون دلاری در هر سال، این شرکت به عنوان صادر کننده نمونه استان یزد معرفی گردیده است.