پتوی سیمین
English

برخی از خدمات

  • در صورت خرید با تیراژ بالا تخفیف ویژه ای در قیمت در نظر گرفته خواهد شد
  • بسته بندی بر حسب نیاز مشتری جهت فروش داخلی و صادرات
  • پذیرش طرح و رنگ پیشنهادی توسط خود مشتری در صورتی که سفارش با تیراژ بالا باشد
  • انجام پروسه صادرات تا ارسال کالا به مقصد